SNABBRULLPORTAR FÖR SJUKVÅRDEN

/SNABBRULLPORTAR FÖR SJUKVÅRDEN
SNABBRULLPORTAR FÖR SJUKVÅRDEN 2024-01-30T14:49:43+01:00

Vi konstruerar, tillverkar och installerar stora industriportar för sjukvården. Enkel åtkomst och smidig transitering är avgörande för hälsovårdsfaciliteter, särskilt på vissa områden till exempel entréhallen för akutavdelningar, ambulansintag och sjukhusfordon. Temperaturen i dessa områden måste hållas under kontroll för att patienterna ska tas ut från sjukhusfordonet och sjukhuspersonalen själv. Öppnings- och stängningsoperationer i dessa fall måste dock vara smidiga och säkra. Våra produkter möter alla sektorns behov, vilket ger säkra och snabba lösningar som är utformade för att säkerställa smidig och säker drift samt hög hastighet, hållbarhet och isolering utan att kompromissa med kvaliteten. Tack vare ett speciellt ”Anti-Crash System”, kan fordonet gå in och gå snabbt från ambulansintaget till akuten redan innan porten är helt öppen, eftersom portarna är självåterställande.

SNABBPORTAR FÖR SJUKVÅRDEN

Ask about this product

  Name*

  Company*

  Phone number*

  Email*

  City*

  Country*

  Your request

   

  I agree to the term of service and privacy policy